begeleiding thuiszorg

Thuiszorg en begeleiding

Het kan voorkomen dat u zelf niet meer in staat bent om bepaalde zaken zelf te regelen of deze zelf uit te voeren, in dit geval is het mogelijk om via thuiszorg begeleiding te krijgen. WijkZorgZuidOost BV kan u hierbij helpen.

De begeleiding van WijkZorgZuidOost BV kan uit allerlei mogelijkheden bestaan. Zo kunnen wij u met thuiszorg bijvoorbeeld helpen met het plannen van bepaalde activiteiten of u hulp bieden bij het regelen van dagelijkse zaken. Maar ook als u hulp nodig heeft bij het nemen van besluiten of bijvoorbeeld het structureren van uw dag. Verder kunnen wij ook inspringen als u thuis hulp nodig heeft bij het voeren van regie, bijvoorbeeld door voor u gesprekken te voeren met bepaalde instanties zoals woningcorporaties, de huisarts of de gemeente.

Ook als u thuishulp zoekt bij praktische zaken kunnen wij met onze thuiszorg een helpende hand bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld helpen met het openen van de post, of het afhandelen hiervan, het gebruik van uw telefoon, tv of computer. Maar ook het helpen met het openbaar vervoer, of  het voor u makkelijker te maken door bijvoorbeeld het oppakken, aangeven of verplaatsen van spullen in uw huis.

Wij vinden het bij WijkZorgZuidOost BV belangrijk dat de mening van de familie en degene die wij verzorgen gerespecteerd wordt! Wij staan u bij op de manier waarop u en degene die de thuiszorg nodig hebben dat het beste vinden. Zo willen wij ervoor zorgen dat wij de beste thuiszorg en begeleiding bieden en deze met respect uitvoeren.

Thuiszorg voor mantelzorgers

Als mantelzorger komt er soms veel op u af. Mensen die al enige tijd als mantelzorger functioneren weten dat er af en toe best veel op je afkomt en het je wel eens te veel wordt. In dat geval is het fijn om te weten dat u als mantelzorger ook voor hulp, begeleiding of ondersteuning bij WijkZorgZuidOost bv terecht kunt. 

Wij maken graag tijd voor u vrij om u bij te staan, zodat u niet meer het gevoel heeft dat u er helemaal alleen voor staat.

thuiszorg wat doen wij Bij WijkZorgZuidOost BV ligt het accent van de begeleiding op welzijn op persoonlijke zorg, wamte en aandacht.
Wij zorgen ervoor dat degene die onze begeleiding nodig heeft zo lang en zo goed mogelijk in de thuis situatie kan blijven. Daarvoor bieden wij practische en emotionele ondersteuning.

U kunt hierbij denken aan:

Gezelschap (iets ondernemen, of aanwezig zijn, ondersteuning bij dagelijkse routine)
In & rond huis (samenstellen van bijvoorbeeld dieet of maaltijden, hulp bij correspondentie of samen boodschappen doen)
Persoonlijke verzorging ( baden, wassen, aankleden, vervoer, herinnering medicatie etc.)

Wij vinden het belangrijk dat door onze inzet en begeleiding de kwaliteit van het leven voor degene die ons nodig heeft gehandhaaft blijft.

Voor ons is uw mening erg belangrijk, zodat we precies de juiste invulling kunnen geven aan de soort van begeleiding die ú nodig heeft.

thuiszorg wat doet uU denkt na over wat u nu nog zelf kunt en waar u binnenkort behoefte aan zou kunnen krijgen.

U kijkt vast (wanneer u daar mogelijkheden voor heeft) wie er in uw omgeving eventueel het best als mantelzorger bij u past.

U maakt een lijstje met uw wensen én bijvoorbeeld de dingen die u niet prettig vindt.

Bij WijkZorgZuidOost BV vinden wij het belangrijk om uw wensen te weten, maar vooral dat u zich goed voelt bij de zorg die wij geven. Wanneer u zich een beetje op het intake gesprek voorbereid, kunnen wij samen naar de beste oplossing kijken.

thuiszorg wat kost hetVoor de thuiszorg (hulp en ondersteuning vanuit Wmo) heeft u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van een aantal factoren:

Leeftijd (tot 18 jaar geen eigen bijdrage)
Het aantal personen binnen het huishouden

Het verzamelinkomen van het huishouden en de hoeveelheid benodigde zorg.

Bij sommige verzekeraars is het mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten voor de eigen bijdrage thuiszorg. Wij kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn bij uw verzekering.

Vrijstelling:

In sommige gevallen is het niet nodig om een eigen bijdrage te betalen. Wanneer u bijvoorbeeld al een eigen bijdrage betaalt voor zorg en verblijf in een instelling.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen, zodat wij u goed kunnen informeren en waar mogelijk kunnen helpen met eventuele aanvragen.