begeleiding verzorging dementie thuiszorg

Thuiszorg en verzorging

Dementie is tegenwoordig helaas een steeds meer voorkomend verschijnsel. Het brengt niet alleen verwarring voor de dementerende, maar ook voor de mensen in de nabije omgeving. Langzaam aan doen er zich veranderingen voor en is het moeilijk om dit zowel voor de dementerende als ook voor de naasten te accepteren.

Wij van WijkZorgZuidOost hebben respect voor de mening van de familie en de degene die wij tijdens het thuiszorg traject verzorgen! Wij vinden dat wij u met onze thuiszorg moeten bijstaan op de manier zoals ú en degene die de thuiszorg of thuishulp nodig heeft het beste vinden. Natuurlijk hebben wij als AWBZ erkende organisatie de expertise in huis om alle zorg bij dementie op een professionele manier te verlenen en geven u graag advies om met dementie om te kunnen gaan.

Het is belangrijk dat mensen die gaan dementeren “bij de hand genomen worden” tijdens dit verwarrende proces. Wij helpen mensen met onze thuiszorg die dat nodig hebben om op een menswaardige manier met het verschijnsel dementie om te kunnen gaan.

Natuurlijk is dementie een ziekte die zich niet plotseling zomaar aandient zoals een gebroken been! Het is een verschijnsel dat zich langzaam opbouwt, vaak zonder dat men het direct in de gaten heeft. Vooral deze beginfase van dementie is voor degene die het treft erg verwarrend. Vaak willen mensen er niet eens aan toegeven en proberen de verschijnselen te verstoppen voor hun omgeving. Dit brengt vaak onrust en angstige gevoelens. Een goede verzorgende van de thuiszorg kan hierbij al vaak een hele troost zijn! Iemand “van buiten af” bij wie men even zichzelf kan zijn!
thuiszorg wat doen wij Allereerst zorgen wij ervoor dat er een goed herkenbaar dag/weekritme ontstaat. Dementerende mensen hebben nu eenmaal meer vastigheid en vooral regelmaat nodig. Daarom komt er ook altijd een “vast gezicht” over de vloer.

Wij kijken naar waar de behoefte ligt in de thuissituatie. Zo kunnen wij helpen met dagelijkse zorg zoals ondersteuning met wassen en aankleden, het innemen van medicijnen of de controle hiervan.

We zorgen dat u of uw naaste goed de dag doorkomt en kijken of er zich lichamelijke klachten voor gaan doen. Wij checken met regelmaat in hoeverre de dementie is toegenomen en of het zinvol is om de zorg uit te breiden. Ook kan het zijn dat wij adviseren om u of uw naaste eens langs het dagcentrum te brengen. Daarom houden wij het liefst regelmatig contact met de naasten, zodat iedereen goed geinformeeerd blijft over veranderingen die zich voordoen.
thuiszorg wat doet uU maakt een afspraak met ons voor een intake gesprek. U overlegt vast met de familie en/of vrienden/buren wat u zelf kunt doen om de dementerende te ondersteunen.

U stelt een lijstje op om de dingen die ú belangrijk vind met ons te overleggen. U kunt vast binnen uw eigen omgeving kijken wie er eeventueel het meest geschikt is als mantelzorger.

Bij WijkZorgZuidOost vinden wij het belangrijk om uw wensen te weten, maar vooral dat u zich goed voelt bij de zorg die wij geven. Wanneer u zich een beetje op het intake gesprek voorbereid, kunnen wij samen naar de beste oplossing kijken.
thuiszorg wat kost hetVanaf 1 januari 2015 valt thuiszorg bij dementie onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorg die u nodig heeft wordt vergoed door uw eigen zorgverzekeraar. Er is bij dementie geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico.
De verpleegkundige van de WijkZorgZuidOost zal samen met u bepalen welke zorg u of uw naaste nodig heeft. Zij zal samen met u kijken naar uw mogelijkheden en bijvoorbeeld de mogelijkheden van familie of netwerk.

Wij dienen samen met u een indicatie aanvraag in bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij beoordelen uw aanvraag voor AWBZ zorg en besluiten vervolgens op hoeveel zorg u of uw naaste recht heeft. Het is wel zaak niet te lang te wachten met deze aanvraag.

Naast de nodige zorg kunt u tevens bij de gemeente (het Wmo loket) terecht voor ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nodige aanpassingen die in huis nodig zijn voor de dementerende persoon. Ook voor bijvoorbeeld een rolstoel kan men bij de gemeente terecht. Wij kijken samen met u (aan de hand van de AWBZ indicatie) op welke vergoeding u kunt rekenen en helpen u met de aanvragen.