wijkzorgzuidoost voor de beste thuiszorg in Amsterdam en Almere

Thuiszorg vergoeding door de verzekering

Thuiszorg is een zorgsoort die bij de patiënt aan huis aangeboden wordt. Wanneer een patiënt thuiszorg nodig heeft, komt er bijvoorbeeld een paar uur per week een helpende bij de patiënt thuis om het huishouden te doen. Echter wanneer de patiënt dit nodig heeft, kan hij/zij ook hulp krijgen van een verpleegkundige die de patiënt komt prikken, douchen of helpen met het medicijngebruik.

Wanneer een patiënt gebruik wenst te maken van thuiszorg kan hij of zij terecht bij een thuiszorgorganisatie zoals WijkZorgZuidoost in de woonplaats waar de patiënt woonachtig is. Het voordeel van een organisatie uit de buurt, zoals WijkZorgZuidoost, is dat men goed op de hoogte is van wat er leeft in de buurt, wat waar te vinden is en men de cultuur van de wijk goed kent.
Onder het zorgaanbod van thuiszorg en WijkZorgZuidoost behoren o.a. de volgende soorten zorg, te weten:

Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen, het aan- en uitkleden, het helpen met eten en naar het toillet gaan.

Verpleging, zoals het geven van medicijnen en injecties, het toedienen van zuurstof en het aanbrengen van een infuus of verschonen/aanleggen van (druk)verbanden.

Begeleiding bij zelfstandig functioneren. Deze begeleiding is voor mensen met een ernstige of matige beperking.

Huishoudelijke hulp, zoals opruimen, schoonmaken, stofzuigen, bedden opmaken en (af)wassen.

Alfa-hulp. Dit is een lichtere soort hulp bij het huishouden voor maximaal 12 uur per week verdeeld over maximaal drie dagen.

24-uurs zorg. Dit is dag en nacht persoonlijke verzorging of verpleging Nachtzorg. Dit is verzorging of verpleging tussen 23.00 uur en 7.00 uur. (De zorg kan ook op afspraak zijn)

Reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg
Vanaf 1 januari 2015 wordt verzorging en verpleging voor personen vanaf 18 jaar niet meer direct vanuit de AWBZ vergoed, maar door de zorgverzekeraar zelf.

Onder verzorging en verpleging thuis wordt de zorg verstaan die wordt verleend door verpleegkundigen. De vergoeding hiervoor wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is geen indicatie meer nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Door een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie zoals WijkZorgZuidoost in uw gemeente of uw verpleegkundig specialist(e) wordt in overleg met u een zorgplan gemaakt. In dit zorgplan wordt vastgelegd hoe vaak en welke zorg u nodig heeft.

Voor deze vergoeding geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Personen die langdurig of intensieve zorg nodig hebben kunnen mogelijk een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen.

Deze aanvraag moet worden ingediend bij een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie zoals bivoorbeeld WijkZorgZuidoost in uw gemeente, zij/hij kan een indicatie afgeven voor een pgb.

Door een nieuwe wetgeving verandert de wijze van uitbetaling, de sociale verzekeringsbank betaalt namens de gemeente rechtstreeks aan de zorgaanbieder.
Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 worden gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk om er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Voor huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld de was doen, het huis schoonmaken en de boodschappen doen ontvangt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze hulp kan mogelijk door uw gemeente worden toegekend.

M.i.v. 1 januari 2015 worden er strengere eisen gesteld voor het verlenen van huishoudelijke hulp. Voor dat deze hulp wordt toegekend vindt er eerst een onderzoek plaats om vast te stellen of deze hulp echt noodzakelijk is en of u mogelijk deze kosten zelf kunt betalen.

Indien de hulp door de gemeente wordt toegekend geldt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.